By A Web Design


Share

 

روز سی و یکم خرداد ماه سال 1357، رفیق سعید معینی، عضو و نخستین پیشمرگ جان باخته کومه له در جریان یک نبرد نابرابر مسلحانه در روستای «دری» جان باخت. او در سال 1329، در شهر مهاباد و در یک خانواده مبارز و انقلابی چشم به جهان گشود و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همین شهر به پایان رساند. وی پس از اتمام دبیرستان، به دانشگاه تهران رفت و در آن جا به مبارزه آگاهانه تر تشکیلاتی روی آورد و با رفقای کومه له آشنا گردید. سعید، در مدت تحصیل در تهران، رابطه نزدیکی با کارگران، به خصوص کارگرانی که از کردستان در جستجوی کار به تهران آمده بودند، برقرار کرد. 

 بدین ترتیب، سال های جوانی رفیق سعید، مصادف با برپایی جنبش مسلحانه سال های 46 و 47 کردستان بود و در این جنبش به ویژه دو برادر انقلابی او، به نام های رفقا سلیمان معینی و عبدالله معینی از رهبران و چهره های سرشناس جنبش مسلحانه کردستان در این سال ها جان باختند، عزم و ارداه او را در ادامه راه انقلابی آن ها مصمم تر کرد. 

 رفیق سعید، در سال 1354، به وسیله ساواک شناسایی و دستگیر شد. وی حدود 16 ماه زیر شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار داشت. اما به حدی با اراده و روحیه قوی در مقابل شکنجه گران مقاومت کرد که تلاش ساواک، در شناسایی تعلق تشکیلاتی او ناکام ماند. بدنبال این مقاومت، وی به یکی از مقاوم ترین انقلابی در نزد زندانیان سیاسی معروف گردید. 

 وی، در مرداد ماه 1365، پس از تحمل بیست ماه زندان و شکنجه، از زندان آزاد شد. او بلافاصله فعالیت تشکیلاتی خود را با تماس با تشکیلات از سر گرفت. تشکیلات نیز او را به عنوان یکی از اعضای برجسته خود به صف پیشمرگان «اتحادیه میهنی» که آن دوره مواضع چپ داشت، فرستاد. بدین ترتیب، کاک سعید، به عنوان نخستین پیشمرگ کومه له، راه پرافتخار مبارزاتی را طی کرد و در این راه نیز جان باخت. یاد این رزمنده کمونیست گرامی باد!

 

یادنامه رفیق سعید معینی